Tvrtka Eko plan d.o.o. za projektiranje i nadzor, sa sjedištem i uredom u Zagrebu, Dragutina Albrechta 30 osnovana je 1994. godine. Radni tim od 5 ovlaštenih inženjera građevinarstva i dvoje administrativnih djelatnika obavlja svoje zadatke na cca 250 m² prostora.

Naši inženjeri imaju ovlaštenja za koordinatora zaštite na radu I i II, kao i Rješenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine za izradu projekata na nepokretnom kulturnom dobru.

Da bi naši radovi bili kvalitetniji imamo razvijenu višegodišnju suradnju s istim timom stručnjaka iz područja arhitekture, elektrotehnike, strojarstva i geodezije.

Tijekom proteklih 25 godina rada projektirali smo i vršili stručni nadzor nad nizom objekata visokogradnje raznih namjena kao i svih vrsta objekata niskogradnje. Izveli smo preko 1200 raznih zadataka za naše investitore i naručitelje, a neki od tih zadataka su navedeni u našoj referentnoj listi.

Od nas možete naručiti:
•idejna rješenja, glavne i izvedbene projekte svih vrsta građevina
•projekte uklanjanja građevina
•razne elaborate: npr. prometni, geotehnički, o alternativnim izvorima energije
•troškovničku dokumentaciju
•stručni nadzor nad izvedbom raznih vrsta građevina
•ishođenje svih potrebnih uvjeta, suglasnosti i dozvola za gradnju