NADZOR OBJEKATA VISOKOGRADNJE I NISKOGRADNJENADZOR NAD OBJEKTIMA VISOKOGRADNJE

•stambeno - poslovni objekt Ilica - Maričićeva , Zagreb
•obiteljska kuća u Remetama, Zagreb
•gradnja POS višestambene građevine na Hostovom Bregu u Rijeci
•stambeno - poslovni objekt Benkovićeva 2, Zagreb
•izgradnja stambenih zgrada u naseljima Savica, Vrbani, Kruge, Maksimirko naselje
•adaptacija i opremanje dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb
•izgradnja Zavoda za javno zdravstvo Sv. Rok , Virovitica
•pružanje usluge tehničkog savjetnika – konzalting, Klinika za psihijatriju Vrapče, Zavod forenzičke psihijatrije
•rekonstrukcija i prenamjena Poliklinike za opću kirurgiju, radioterapiju i onkologiju Radiochirurgia Zagreb, Sveta Nedjelja
•dogradnja dijela Kliničke bolnice Sveti Duh
•izgradnja Obrtničke škole, Sisak
•izgradnja OŠ Remete
•dogradnja sportske dvorane uz OŠ Mijata Stojanovića
•izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića i jaslica Mahićno, Karlovac
•izgradnja dječjeg vrtića Čučerje, Zagreb
•dogradnja dječjeg vrtića Dugo Selo
•uređenje poslovnice Banco Popolare , Slatina
•radovi uređenja objekta Vrhovnog suda RH, Zagreb
•uređenje zgrade „E“ Državnog odvjetništva, Zagreb
•rekonstrukcija i dogradnja objekta Dom hrvatskih veterana u Lipiku
•rekonstrukcija i dogradnja Razvojni centar i tehnološki park Križevci
•Centar kreativnih industrija - Kreativni inkubator Sisak
•radovi na izgradnji gospodarske zgrade u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj
•unapređenje infrastrukture poduzetnike zone Lug, Ozalj
•sanacije uličnih i dvorišnih pročelja stambenih i poslovnih građevina, Zagreb
•I. i II. faza rekonstrukcije - dogradnja i adaptacija župnog i biskupskog dvora crkve Sv. Terezije Avilske , Bjelovar
•sanacije krovišta i fasada crkava Bjelovarsko-križevačke biskupije
•dogradnja Doma za smještaj starijih osoba u Dubravi, Zagreb
•radovi održavanja spomenika na području grada Zagreba
•radovi na stalnom graničnom prijelazu za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Dvor
•izgradnja nove hale i rekonstrukcija i dogradnja postojeće hale investitora Palfinger u Delnicama
•izgradnja i dogradnja proizvodno-poslovnog objekta u Kumrovcu
•izgradnja proizvodno skladišne hale u Kominu, Sveti Ivan Zelina
•izgradnja objekta vatrogasne postrojbe Veliki Gložac i izgradnja novog vodovoda do NP Vrbovsko
•izgradnja vatrogasne postaje Javorova Kosa na autocesti Rijeka – Zagreb
•rekonstrukcija – dogradnja i prenamjena dijela poslovne građevine u hotel Ilica Park , Zagreb
•hotel Lyra u Ličkom Petrovom Selu, Plitvice

NADZOR NAD OBJEKTIMA NISKOGRADNJE

•nadzor nad Implementacijom EU projekta Crocodile II. Croatia., ARZ, rekonstrukcija
•nadzor i usluga koordinatora - rekonstrukcija odmorišta Križ/sjever jug na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac
•izgradnja i opremanje čvora Kosnica II faza , autocesta A3-Bregana-Zagreb-Lipovac
•sanacija predusjeka tunela Brinje, Autocesta A1
•sanacija asfaltne kolničke konstrukcije na dionici Grobnik – Orehovica
•nove instalacije, prometna signalizacija i oprema, zaštita od buke i krajobrazno uređenje trase AC12-DC10 Podravski Y, dionica Gradec – Velika Mučna, poddionica Gradec – Kloštar Vojakovački, dio Gradec – Križevci
•rekonstrukcija Omladinske ulice u Velikoj Ostrni , Investitor Grad Dugo Selo
•rekonstrukcija Radničke ceste – II etapa od ulice Koledovčina do željezničke pruge (prometnica sa komunalnom infrastrukturom), Zagreb
•izgradnja III. etape Radničke ceste - zona nadvožnjaka preko željezničke pruge (prometnica sa komunalnom infrastrukturom), Zagreb
•izgradnja hidrantne mreže na autocesti Rijeka-Zagreb
•uređenje Ulice Željka Maričića, Zagreb s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i krajobraznim uređenjem
•privremena regulacija prometa za potrebe građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, Zagreb
•izgradnja infrastrukture u Poduzetničkoj zoni ''Marof'', Lekenik
•rekonstrukcija raskrižja Ilica - Aleja Bologne - Ulica Majke Terezije s komunalnom infrastrukturom, Zagreb
•II. etapa Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove, Zagreb
•održavanje zelenih površina na području grada Zagreba
•javne prometne površine u gradskim četvrtima grada Zagreba te cijeli niz vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u gradu Zagreba