PROJEKTIRANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE I NISKOGRADNJEPROJEKTIRANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

•izgradnja nove Specijalne bolnice za ortopediju i traumatologiju Akromion u Dugavama, Zagreb
•rekonstrukcija operacijskih sala na Sušaku, Rijeka
•rekonstrukcija odjela kirurgije Županijske bolnice Čakovec
•prostor sveučilišta na lokaciji Opće bolnice Varaždin, Sveučilište Sjever
•rekonstrukcija kompleksa KB Sveti Duh, izgradnja nove zgrade Zavoda kliničke mikrobiologije, Zagreb
•rekonstrukcija i prenamjena Poliklinike za opću kirurgiju, radioterapiju i onkologiju Radiochirurgia Zagreb, Sveta Nedjelja
•adaptacija centralnog objekta Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb
•rekonstrukcija i adaptacija doma za starije i nemoćne osobe u Zagrebu, Republike Austrije 25
•rekonstrukcija i nadogradnja Doma za starije i nemoćne, Sermageova 16, Zagreb
•izgradnja oporavišta za svećenike Buzadovac, Općina Gradec
•poboljšanje energetske učinkovitosti za objekt Caritasove kuće za starije i nemoćne osobe „Sv. Kamilo de Lellis“ , Vrbovec
•prenamjena građevine u Dom za starije u Vurnovcu, Sesvete
•rekonstrukcija i dogradnja građevine za potrebe Centra za socijalnu skrb Sinj
•izgradnja zgrade Centra Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici, Zagreb
•izgradnja zgrade za organizirano stanovanje osoba s invaliditetom Udruge djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji „SRCE“, Zelina
•sanacija i uređenje objekta Muzeja grada Zagreba, zbirka Matz
•sanacija krova Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22
•Županijski sud u Rijeci, prilagodba zgrade osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
•izgradnja nove i zamjenske građevine G1-dječji vrtić i osnovna škola, G2 - vatrogasni dom, G3- Mjesni odbor Resnik, Zagreb
•rekonstrukcija Đačkog doma u hostel i caffe bar, Drniš
•Vatrogasni dom u Drnišu
•izgradnja župnog dvora u Zrinskom Topolovcu
•sanacija objekta OŠ Jordanovac, Zagreb
•ugradnja dizala i dvije koso podizne platforme za invalide u Starogradskoj vijećnici , Zagreb
•izgradnja objekta Mjesne samouprave Matija Gubec, Zagreb
•vatrogasna infrastruktura - DVD Jarun
•stambeno-poslovni objekt Grabanice 10, Varaždin
•stambeno–poslovni objekt k.o. Mandalina, Šibenik , 3 objekta
•stambeno-poslovni objekt Benkovićeva 2, Zagreb
•obiteljska kuća u Remetama, Zagreb
•stambeni objekt sa bazenom u Ražancu
•rekonstrukcija – dogradnja i prenamjena dijela poslovne građevine u hotel Ilica Park, Zagreb
•hotel Lyra u Ličkom Petrovom Selu, Plitvice
•izgradnja i dogradnja proizvodno-poslovnog objekta u Kumrovcu
•izgradnja proizvodno skladišne hale u Kominu , Sveti Ivan Zelina
•izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće hale investitora Palfinger , Delnice
•rekonstrukcija hale Robnih zaliha, Plaški
•adaptacija i uređenje Katedrale u Bjelovaru

PROJEKTIRANJE OBJEKATA NISKOGRADNJE

•cijeli niz projekata prometnica grada Zagreba te vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala
•rekonstrukcija pothodnika za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom na području grada Zagreba
-pothodnik Ulica kneza Branimira – Ulica Divka Budaka
-pothodnik Utrine - Zapruđe
-pothodnik Savski Gaj na Aveniji Dubrovnik
-pothodnik Avenije Dubrovnik i SR Njemačke
-pothodnik Aleja Bologne, Podsused

•rekonstrukcija Učkine ulice
•rekonstrukcija ulice Prilaz Kraljičinom zdencu
•uređenje prometnice u ulici Harabajsi i Štrpet
•rekonstrukcija raskrižja Kušlanove i Maksimirske ceste
•rekonstrukcija prometnice i semaforizacija križanja Brestovečke ulice i Ulice Vladimira Filakovca
•rekonstrukcija prometnice i semaforizacija križanja Brestovečke ulice i Ulice Krste Hegedušića
•rekonstrukcija raskrižja Maksimirske ceste s ulicom Bele Čikoša, Fijanovom ulicom i Kuhačevom ulicom
•rotor Čavićeva – Vukomerec - odvojak Borongajske ceste
•Samoborska cesta od Zagrebačke do Sokolske ulice s kompletnom infrastrukturom
•glavni projekt prometnice, DTK i javne rasvjete - odvojak ulice Gospočak
•rekonstrukcija Radićeve ulice s projektima vodovoda i kanalizacije
•projekt izgradnje I. etape Ulice Mije Haleuša i Ulice Resnik I – prometnica s kompletnom infrastrukturom
•projekt uređenja nogostupa i biciklističke staze uz potok Vuger u Starom Brestju
•projekt uređenja Kožarske ulice
•projekt za izgradnju sportskih igrališta u Ulici Bernarda Vukasa i Antuna Stipančića,
•igralište uz OŠ Remete
•novelacija projekta za sanaciju platoa Hrgovići – Macanovićeva
•sanacija platoa u Prilaz Đure Deželića
•ispitivanje stanja konstrukcije platoa u Koledinečkoj ulici
•reciklažna dvorišta u Velikom Grđevcu, Slavonskom Brodu x 2, Žitnjaku i Dugom Selu
•novelacija glavnog projekta odvodnje naselja na slivu potoka Ograja
•izrada glavnog i izvedbenog projekta sabirnog kanala Dubravica
•projekt dovoda otpadnih voda Sesvete na CUPOVGZ
•projekt precrpne stanice PC-3 na sabirnom kanalu Kupinečki kraljevec – Ašpergeri
•kanalizacijski kolektor uz industrijsku cestu u Križu